EN

Doğa ve denizin hayatımızdaki önemi her geçen gün daha çok vurgulanırken,deniz kirliliğinin ekosisteme, deniz canlılarına ve insan sağlığına verdiği zararı daha çok görüyoruz. Ne yazık ki ‘’Denizlerdeki kirliliğin başlıca nedeni karasal atıklardır.’’

Gemi yaşamının önemli bir parçasını atıklarını toplayan, işleyen, depolayan ve imha eden Atık Yönetim Sistemleri oluşturmaktadır.

ÜNOKS; ‘’Sürdürülebilir Çevre’’ ve ‘’Sürdürülebilir Gelişme’’ kurallarına uygun Atık Yönetim Sistemlerini müşterilerinin ve deniz sektörünün hizmetine sunmaktadır.

Kuru Atık Yönetim Sistemlerimiz, cam, plastik, karton, alüminyum konserve gibi çeşitli atık türlerini hacimsel olarak küçültmekte ve gıda gibi diğer atıkları sterilize etmektedir. Kolay kullanımı, kısa çevrim süreleri ile denizcilerimizin vaz geçilmez destek ünitelerinden biri olmaktadır.

Gemi mutfakları, yemeklerin üretilmesi, atıklarının toplanması ve imha edilmesi faaliyetleri nedeniyle sürekli olarak çalışan, mürettebat ile temas eden dinamik iş alanlarıdır.

ÜNOKS Gıda Atık Yönetim Sistemleri biyolojik olarak bozulma ve kötü kokuya neden olmadan atıkların yok edilmesini ve ortamın hijyenini sağlar; mutfak personelinin iş yükünü azaltır.

Atıkların kolaylıkla taşınmasını ve kirlenme riskinin yok edilmesini sağlayan CHUTE Sistemlerini Atık Yönetiminin önemli bir parçası olarak düşünüyor ve denizcilik dünyamıza Atık Yönetim Sistemlerinin gelişmesini sağlayacak bir fırsat olarak sunuyoruz.

Ürün Kategorileri

Ürün Ara

Bu alan şu anda güncellenmektedir.