EN
Felsefemiz

ÜNOKS faaliyete geçtiği ilk günden itibaren ‘müşteri odaklı’ bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Müşteri odaklılık, projelerin tasarımı sürecinden başlayan ve üretimden montja kadar tüm süreçlerinde görülen ‘butik üretim’ felsefemizi yönlendirmektedir. Detaylarla fark yaratmak, ÜNOKS’un üretim ve hizmet felsefesinin temelini oluşturmaktadır.

Misyonumuz

YOLCULUK GÖREVLERİMİZ
Vizyonumuz, yolculuğumuzun nereye doğru olduğunu tanımlar; ulaşacağımız hedefleri ve amacımızı belirlememizde kılavuzumuz olur.
MİSYONUMUZ; yolculuğumuzun rotasını tanımlar. Vizyonumuza ulaşmak için geçilecek yolları belirler, yapılacak işleri ve görevleri gösterir.
Vizyon gelecekse Misyon bugündür.


“CRUISE” mutfakları üretmek;
ÜNOKS kurulduğu ilk günden itibaren hep hedeflerini belirlemiş ve buna göre yol almıştır. Endüstriyel mutfak üreticiliğinden Gemi Mutfakları sektörüne yönelmek, askeri gemi projelerinde yer almak, uluslararası alanda işler yapmak gibi hedefleri başarı ile yerine getirmiştir.
Üretim teknikleri ve teknolojileri ile diğer endüstriyel mutfak üretimlerinden ayrılan, kurumsal bir yapı gerektiren “Cruise” gemi mutfakları üretmek organizasyonumuzun kurumsal yapısını güçlendirecek ve “öğrenen organizasyonumuza” değer katacak misyonudur.

Birlikte Gelişmek;
Birlikte gelişmek için öğrenmek ve bilgi paylaşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.
“En değerli kaynağımız çalışanlarımızdır.” cümlesi bizim için bir slogandan ötedir ve temel misyonumuzdur.
Çalışanlarımızın uluslararası işlerde görev alabilir olmaları, en az bir yabancı dilde yeterli seviyede iletişim kurabilmeleri insan kaynakları ile ilgili temel misyonumuz olmakla beraber şirket olarak yabancı dil eğitimlerini de destekleriz.
Partnerlerimiz iş yapışımızı doğrudan etkileyen unsurlardır. Kalite ile ilgili vizyonumuz çerçevesinde tedarikçi seçme sürecimizde Kalite en önemli kriterdir. Müşteri memnuniyeti ve kalite önceliği olan firmalar ile çalışmayı hedefleriz. Ortak çalışmalarla tedarikçilerimizle birlikte gelişmek için hedefler oluşturur ve bu hedeflere doğru ilerleriz.


Teknolojik Gelişmelere Ayak Uydurmak;
Mevcut ürün grubumuz, müşterilerimizin “üstün kaliteli” olarak tanımladığı grup içinde yer almaktadır. Bunu sağlayan sadece “usta” seviyesinde çalışanlarımız değil aynı zamanda teknolojik makine ve ekipmanların üretim sürecinde yer almış olmasıdır.
Makine parkını güncel tutmak; teknolojik gelişmelere uygun yeni makine ve ekipmanları envantere eklemek kadar KAIZEN felsefemizin sonucu olarak mevcut makine ve ekipmanlarda iyileştirmeler yaparak üretim gücümüzü güncel teknolojiler desteğinde sürdürmek misyonlarımızdan biridir.
Dijital dünyadan uzak durmak mümkün değildir.
Sadece üretim makine ve ekipmanların dijitalleştirilmesi yeterli değildir. İş yapış şeklimizde, iletişim sürecimizde ve sosyal alanda görünürlüğümüz için dijital dünyadan yararlanmaktayız.
Pazarlama faaliyetlerinde dijital olanaklardan yararlanmak gibi tüm süreçlerimizde güncel teknolojilerden yararlanmak misyonumuzun ana konularıdır.

Çevre Bilinci Temel Felsefemizdir;
“Yeşil Fabrika” vizyonumuz, kendi iş yerimizin oluşturulması sırasında hayatımızın en önemli hedefi olarak tanımlanacaktır. Mevcut atölyelerimizde çevreyi korumak esaslı çalışmalar desteklenmektedir.
Doğayı korumak, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm misyonlarımızın önünde yer alan temel hedefimizdir.
Çalışma koşullarını geliştirme çalışmalarında öncelik çevreyi koruyan teknolojilerin kullanımı olmaktadır.

Vizyonumuz

UFUKTA NELER VAR ?
Yolculuğun amacı olmalı, yolculuk bir amaca ulaşmak için yapılmalıdır. Nereye gideceğinizi ya siz belirlersiniz ya da rüzgarlar ve dalgalar.
ÜNOKS kurulma amacı ve hedefleri doğrultusunda vizyonunu oluşturmuş ve her adımında gözden geçirmeler ile geliştirmiştir. Vizyonumuz, yolculuğumuzun nereye doğru olduğunu tanımlar; ulaşacağımız hedefleri ve amacımızı belirlememizde kılavuzumuz olur.
Vizyonumuz, sloganlar ve tek bir cümleyle değil, bizi en doğru tanımlayan ve kurumsal yapımızda esas aldığımız başlıklar halinde ifade edilmiştir.

Öğrenen bir organizasyon;
Öğrenen bir organizasyon kurmak ve geliştirmek büyüme ve iletişim vizyonumuzu oluşturur.
Kurumsal yapının mükemmel olmasının sonuçlarını biliyor ve bu yönde ilerliyoruz.
Uluslararası müşteriler ile iletişimi arttıracak; yeni iş alanlarına ve hedeflere uygun organizasyonel bir yapıyı hedefliyoruz.
Cruise gemi mutfakları, içinde bulunmak istediğimiz en önemli iş alanları, organizasyonel yapımızın temelini bu sektöre uygun profiller oluşturacaktır.

Önce kalite;
Gemi mutfakları dışında kalan endüstriyel mutfak sektöründe fiyat-maliyet odaklı bir yapı mevcut. Bu nedenle hedef müşteri kitlemizi “Kalite” ’ye önem veren, her projede organizasyonumuza yeni ufuklar açacak, daha iyi hedeflere ulaşmamızı sağlayacak ve öğrenen organizasyon yapımıza değer katacak müşteriler oluşturmaktadır.
Kaliteden taviz vermeyiz.
Ürünlerimiz, hizmet anlayışımız gibi partner firma seçme kriterlerimizi de “Kalite” felsefemiz belirler. Bu anlamda projelerimizde yer alan tüm cihaz ve ekipmanlar üst segment üreticilerden seçilmiş ürünlerdir.
Çalışanların daha kurumsal ve kalite odaklı olmalarını hedefliyoruz ve kalite sistemlerini öğrenmeye ve uygulamaya çalışıyoruz.

Gelişen dünyanın bir parçası olmak;
Dünyanın son yirmi beş yılda gösterdiği gelişmeler bilinen tarihi boyunca yaşananlardan daha fazladır.
Üretim cihaz ve ekipmanları, ulaşım ve taşıma araçları teknolojisi, iletişim gibi birçok konuda dijitalleşme ve ileri teknoloji ürünlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Yaşanabilir ve geleceğe bırakılacak yeşil bir dünya öncelikli vizyon çerçevemizi oluşturur.
İşlerimizi çevreye saygı felsefesi ile en son teknolojik olanaklardan yararlanarak sürdürmek amacındayız.

Görünür ve tanınır bir firma olmak;
Otuz yıla yaklaşan firma geçmişimiz paydaşlarımız tarafından çok iyi bilinen bir şirket olmamızı sağladı.
İş arayan genç nüfusa önder olmak; iş fırsatları yaratmak istiyoruz.
Yeni iş alanlarında katma değeri yüksek projeler yapmak; ilgi alanımızdaki her sektörde tanınır ve bilinir olmak istiyoruz.
ÜNOKS artık daha iyi tanıtılmalı ve kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Bu firmamızın devamlı tanıtım vizyonunu oluşturmaktadır.

Değerlerimiz

  • Başarı odaklı çalışanlarımızla vizyonumuzu ve hedeflerimizi paylaşırız.
  • Çalışanlarımız yol arkadaşlarımızdır. Onlarla başarılarımızı, geliştikçe elde edilen değerleri paylaşırız. Çalışanlarımız, şirketimizin geleceği hakkında görüşlerini aldığımız, vizyonumuzda söz sahibi olan paydaşlarımızdır. Şirketimiz gelişirken vizyonumuzu kendi vizyonu ile örtüştüren çalışanlarımızı da eğiterek geliştiririz.
  • Yeni teknolojileri öğreneceğimiz, işimizi ve bizi geliştirecek müşterilerimiz velinimetimizdir.
  • Onlarca yıldır hizmet verdiğimiz müşterilerimize hergün yenileri katılmakta; yeni ürünlerin yer aldığı ve iş yapma şeklimizi geliştiren her proje en önemli iş fırsatı olarak algılanmaktadır.
  • Yıllardır piyasada oluşturduğumuz güvenilir firma olma değerimizi özenle koruyoruz.
  • Kredibilitesi yüksek bir şirketiz. Finansal anlamda müşterilerimize ve tedarikçilerimize sağladığımız güven, çalışanlarımızın da iş ve maaş güvencesini de sağlamaktadır.

Kalite Politikamız

YÖNETİM POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ

Yönetim ilkelerimizi vizyonumuz ve misyonumuz belirler. İş yapış şeklimizi de yönetim ilkelerimiz.

Her projenin ilk gününden son gününe kadar “müşteri istekleri” yönümüzü belirler. Projenin müşteri isteklerinin ilerisine götürülmesi için 30 yıllık deneyim ve uzman personellerin görüşleri esas alınır. Öğrenen bir organizasyona sahip olmamız genç ve dinamik kadroların deneyimli ve yaşlanmayan ekibimize entegre edilmesi ana stratejilerimizden biridir.
Müşterilerimiz dünyanın herhangi bir yerinden gelmekte olduğundan global yönetim anlayışımızın cevap verebilir olması yönetim ilkelerimizin en önemlisi olmuştur.

İş alanlarımızı büyütmek, farklı sektörlere de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ulaştırmak misyonumuzun bir parçasıdır. Daha kaliteli ve daha uygun maliyetlerde üretim yapmak için iki temel gereksinime sahibiz.
İlk gereksinim birlikte gelişebileceğimiz çalışanlara sahip olmaktır. Gelişen koşullara kolaylıkla adapte olan, alt yapısı yeterli donanıma sahip ve/veya kısa sürede alacağı eğitimlerle bu donanıma sahip olacak çalışanlarla yol almak istiyoruz. Elimizdeki değerleri sürekli geliştirmek, eğitim sürecimizin ana politikasıdır.

Değişen dünya koşullarına ayak uydurmak, çalışanlarımızı gelişen dünyaya entegre etmek, makine parkını güncel tutmak ve en son teknolojileri takip etmekle mümkün olmaktadır.
KAIZEN felsefesi ile sürekli geliştirilen mevcut makine ve sistemlerimize gerekli durumlarda yeni teknolojilere sahip makine, cihaz ve ekipmanlar da eklenmektedir.

Çalışma koşullarında, doğayı korumak ve kirletmemek ilkesi ile çalışılmakta, yeni yatırımlarda “yeşil teknolojiye” sahip markalara önem verilmektedir.
Büyük hedeflere, büyük hayallere doğru organizasyonlarla, çok çalışmakla ve ideal bir vizyonla ulaşılabilir. ÜNOKS da hedefleri için bu yolda ilerlemeye devam edecektir.

Kalite Politikası PDF