EN
Gizlilik ve Çerez Politikası

Ünoks Endüstriyel Paslanmaz Ürünler Sanayii Ticaret Limited Şirketi
Websitesi Gizlilik ve Çerez Politikası

Veri Sorumlusu Kimliği ve Genel Bilgiler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Yansanayi Caddesi, No:3, YA4 Özel Parsel, Tuzla, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ünoks Endüstriyel Paslanmaz Ürünler Sanayii Ticaret Limited Şirketi (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirket olarak, siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. 

Bu sebeple, Şirket tarafından kurulan, tasarlanan ve işletilen https://www.unoks.com adlı internet sitesi (Site) vasıtasıyla topladığımız ve KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

Site aracılığıyla yalnızca ziyaretçi olarak Site’nin ziyaret edilmesi durumunda bazı bilgiler Şirket tarafından toplanmakta, depolanmakta, korunmakta ve/veya saklanmaktadır. Bu veriler kişisel bilgi içerebilir veya içermeyebilir.

Aşağıda, işbu metin kapsamında yukarıda anlatılan işlemlerden kaynaklanacak şekilde Şirket tarafından elde edilen/edilecek bilgilerinizin nasıl ve ne şekilde toplanacağı, depolanacağı, korunacağı ve/veya saklanacağı ve bu bilgiler üzerindeki haklarınız düzenlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, Şirket bilgilerinizi bu metin ve KVKK kapsamında korumaktadır. 

Tarafımızla paylaştığınız veya Site’nin kullanılması sebebiyle ve/veya çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Şirket’in ilan ettiği/edeceği süre boyunca işleme tabi tutulacak ve Şirket hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla yurtiçi ya da yurtdışında mukim üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılabilecektir. 

Hukuki Sebep. Kişisel verileriniz meşru menfaatlerimiz (site kullanımı vasıtasıyla toplanan kişisel veriler), hukuki yükümlülüklerimiz (trafik verileri) ve sağladığınız açık rızanız (cookie vasıtasıyla toplanan veriler) kapsamında tarafımızca işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması
Kişisel veri, sizi tanımlayan ve sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Şirket ile Site üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. 

Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-mail adresiniz doğum, internet protokol (IP) adresiniz, Site’ye erişim sağladığınız andaki konumunuz ve Şirket’e iletmek istediğiniz mesajınız sayılabilir. Şirket’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bizimle paylaştığınız veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. 

Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri sizin bize sağlamanız durumunda aşağıdaki yöntemlerle otomatik olarak elde edebiliriz:

Değerlendirilmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Site’deki genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.
 
Kullanım Verileri: Site’ye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Site’de hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, hangi site aracılığıyla yönlendirildiğiniz, Site’ye erişmek için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. 

Aygıt/cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Şirket ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Şirket’ın cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü Şirket’ın hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Konum Bilgileri: Şirket, Site’ye erişim sağladığınız konuma ilişkin veri toplayabilir. 

İletişim Formu ile Vereceğiniz Bilgiler: Şirket, Site aracılığıyla potansiyel müşterilerin olan ziyaretçilerine ulaşmak amacıyla kişisel bilgilerinizi elde etmektedir. Site’nin “İletişim Formu” bölümünde yer alan dolduracağınız form veya ileteceğiniz talep aracılığıyla adınız veya soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ileteceğiniz mesaj ve çalıştığınız marka (işyeri) gibi kişisel verileriniz talebinize karşılık verilebilmesi amacıyla Şirket tarafından otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu süreç tamamen gönüllülük esasına dayalı açık rızanın kapsamında yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi
 • Kanuni Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgisi 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi
 • Kanuni Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lokasyon

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi
 • Kanuni Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Talep ve Mesajları 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Özetle Şirket’ın topladığı bilgiler, Şirket’ın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek, müşteri ve potansiyel müşterilerle iletişime geçmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.  

Şirket, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. 

Şirket’ın ziyaretçilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, gerçeğe aykırı beyanlarda da sorumluluk kabul etmemektedir.  

Yine ziyaretçilerimiz tarafından Şirket’a sağlanan veriler, ancak bizlere gerekli olduğu kadar sistemlerimize işlenir ve işlenmiş olsa dahi, bu politika kapsamında gerekli olmayan veriler sistemlerimizden kısa süre içinde silinir, yok edilir ve/veya anonim hale getirilir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları

Site’de bulunan iletişim formuna talep ve şikayetlerinizi göndererek, e-mail sistemimize e-mail atmış olursunuz. Bu bağlamda bu toplama faaliyetinde paylaştığınız kişisel veriler yurtdışında bulunan tedarikçilerimizin veri merkezlerine aktarılır. 

Şirket, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler. 

Şirket yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Platformlar

Şirket, zaman zaman Site’ye, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu tip durumlarda yönlendirildiğiniz üçüncü kişi platformların gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Çerezler

Şirket de birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır. 

İşbu Politika Şirket’in web sitesi ziyaretçilerine sitemizde kullanılan çerezin tanımı, çerez türleri, çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Site’de yer alan çerez kullanım uyarının kabul edilmesi ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi/uyarının kapatılması halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
Birinci Taraf: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir. Üçüncü parti çerezler üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır. Lütfen, bu çerezlerle alakalı ve bunları nasıl yöneteceğinize dair daha fazla bilgi için ilgili üçüncü partinin web sayfasını ziyaret edin.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerezler ne kadar süre saklanacak?

Çerezleri, Çerezin yerleştirilme amacından daha uzun süre saklamayacağız. Kullandığımız çoğu Çerez "Oturum Çerezi”dir, yani bu çerezler, internet tarayıcınızı kapar kapamaz silineceklerdir. Bazı Çerezler daha uzun süreler için saklanabilir (örneğin kullanıcı oturum açma bilgilerinizi, tercih ettiğiniz dil seçeneklerini veya diğer seçenekleri hatırlamamızı istediğinizde bunları yapabilmemiz için yerleştirilenler).Google Analytics Çerezleri, web sayfasının kullanımına dair uzun süreli raporlar edinebilmek için iki yıla kadar saklanır. Çerezlerin saklanma süreleri için, çerez tablomuzdan (EK-1) tutulma süreleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını kontrol ederek çerezlere ilişkin tercihlerinizi görüntüleyebilir ve kişiselleştirme yapabilirsiniz.
 
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer : 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox : 

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex : 

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari : 

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

İletişim

Eğer bu bildirim ile ilgili sorularınız olursa unoks@unoks.com adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirket’e başvurarak, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz. Bu başvurularınızı yukarıda belirtilen adrese yazılı olarak da iletebilirsiniz.

EK-1

Çerez Adı Çerez Türü Amaç Süre

ASP.NET_SessionId

Zorunlu

Siteye giriş yapıldığında .net olarak otomatik olarak atanır.

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Siteden çıkış yapıldığı anda silinir.

Web.CurrentUICulture

Zorunlu

Kullanıcının hangi dil üzerinde siteyi açtığını tutar.

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Browser kapatıldığında bu çerez de silinir.