TR

GEORGIY MESHCHERYAKOV

Vessel Name:
Georgiy Meshcheryakov (NB1096) 

Vessel Type:
Freezer Stern Trawler (Factory) 

Shipyard:
Tersan Shipyard

Owner:  
Joint Stock Company Okeanrybflot

Designer:  
Skipsteknisk

Video

Other Projects