TR

GEORGIY MESHCHERYAKOV

Vessel Name:
Georgiy Meshcheryakov (NB1096)

Vessel Type:
Freezer Stern Trawler (Factory)

Shipyard:
Tersan Shipyard

Owner:
Joint Stock Company Okeanrybflot

Designer:
Skipsteknisk

Video